O nÁS

Advokátka

JUDr. ZUZANA ZVONČEKOVÁ

Vzdelanie a právna prax:

2001 – 2006: Štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 

2003 – 2006: Právny asistent 

2006: Ukončenie štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica s vyznamenaním, získanie titulu Magister práv (Mgr.)

2006 – 2009: Advokátsky koncipient Nitra, Bratislava 

2008: Získanie titulu Doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

2009: Absolvovanie advokátskej skúšky s vyznamenaním

2010: Zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod por. č. 5133 – samostatný výkon advokácie

2017 až do súčasnosti: Vznik a pôsobenie AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. – partner a konateľ

Email: zvoncekova@zvoncekovapartners.sk
Telefón: + 421 907 657 781